СВЕТИ ПРОРОК МАЛАХИЯ

3 януари

 

Св. пророк Малахия написал последната пророческа книга на Стария Завет и е един от тъй наречените “12 малки пророци”, и затова юдейското предание го нарича “печат на пророците”.

Той пророчествал в Юдея след завръщането на евреите от Вавилонския плен и в последните години от управлението на Неемия, между годините 416 и 400 преди Христа. През това време се породили големи безредици сред евреите и техните свещеници, които малката книжка на Малахия (само 4 глави) изобличава.

Предмет на строгите нападки е упадъкът на нравите всред целия израилски народ по онова време, когато още не бил утвърден новият ред на Неемия и богослуженията в Йерусалимския храм.

Освен изобличенията книгата на Малахия съдържа пророчество за изпращането на Господния Предтеча със задача да подготви пътя на Идващия (3:1) и за идването на Месия – Христос, Когото пророкът нарича “Слънце на правдата” (4:2). Книгата на пророк Малахия наистина представлява приключване на старозаветните пророчества (“печат на пророците”) и започване на благодатната история на тяхното изпълнение.